1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Апроксимація технології функціонування комп'ютерної системи в умовах зовнішніх дій моделлю брюсселятора з обуреннями у вигляді динамічного хаосу

Апроксимація технології функціонування комп'ютерної системи в умовах зовнішніх дій моделлю брюсселятора з обуреннями у вигляді динамічного хаосу

С.Г. Семенов, А.А. Можаєв, С.Ю. Гавриленко
Анотації на мовах:

У статті проведені дослідження математичних моделей брюсселятора і їх реалізації у вигляді хаотичного аттрактора. Висунута і в ході математичного моделювання підтверджена гіпотеза про можливість апроксимації технології функціонування комп'ютерної системи в умовах зовнішніх дій моделлю брюсселятора з обуреннями у вигляді динамічного хаосу. Розроблено спеціальне програмне і математичне забезпечення експериментальних досліджень. Проведена оцінка і доведена достовірність отриманих в ході моделювання результатів.
Ключові слова: комп'ютерні системи і мережі, математична модель брюсселятора, динамічний хаос, зовнішні дії на комп'ютерну систему