1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Cистемний підхід до формування навчального web-простору при вивченні іноземних мов

Cистемний підхід до формування навчального web-простору при вивченні іноземних мов

О.А. Макогон, С.А. Новік
Анотації на мовах:

Стаття присвячена ідеї системного підходу до визначення структури управління інформаційним контентом при вивченні іноземних мов шляхом створення освітнього Web-простору. Пропонується схема організації Web-технологій, сервісів та інших мережевих засобів для вивчення іноземних мов в єдину упорядковану сукупність з певною структурою і функціональними областями. Системний підхід до формування освітнього Web-простору надасть можливість на принципово новому рівні створювати навчальні методики та розвивати загальноучбові навички учнів.
Ключові слова: системний підхід, освітній Web-простір, мережевий сервіс вивчення іноземних мов, загальноучбові навички