1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Тривимірне геометричне моделювання енергетичних негармонічних детермінованих процесів в радіотехнічних колах і пристроях із змінними параметрами

Тривимірне геометричне моделювання енергетичних негармонічних детермінованих процесів в радіотехнічних колах і пристроях із змінними параметрами

М.М. Горбачов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто приклад вирішення завдання тривимірного математичного моделювання детермінованих (періодичних) енергетичних процесів в радіотехнічному колі (пристрої) зі змінним параметром при дії вхідних імпульсних сигналів. Для знаходження тривимірних моделей цих процесів у вигляді режимних траєкторій використано новий метод геометричного моделювання.


Ключові слова: радіотехнічні кола і пристрої, змінні параметри, детерміновані негармонічні сигнали, періодичні енергетичні негармонічні процеси, тривимірні геометричні моделі, режимні траєкторії