1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Прогнозування міцності зварних точкових з’єднань

Прогнозування міцності зварних точкових з’єднань

Н.А. Зубрецька, С.С. Федін
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено однофакторну регресійну та багатофакторну нейромережну моделі для прогнозування міцності зварних точкових з'єднань залежно від значень їх конструктивних параметрів. Показано, що в умовах мультиколінеарності факторів одним з найбільш ефективних методів встановлення багатофакторних залежностей між середніми значеннями конструктивних параметрів і міцністю зварних точкових з'єднань є нейромережне моделювання.


Ключові слова: прогнозування, міцність, зварні точкові з'єднання, регресійна модель, нейромережна модель