1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Представлення знань та даних про повітряні об’єкти–порушники правил використання повітряного простору

Представлення знань та даних про повітряні об’єкти–порушники правил використання повітряного простору

С.І. Іванов, Л.Б. Цюрак, О.В. Давиденко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається методи та моделі представлення знань та даних про повітряні об’єкти, які є порушниками правил використання повітряного простору України. Метод та модель представлення знань базуються на вербальних описах ситуацій дій повітряних судів в межах повітряного простору України і заданих відповідними директивними документами, але апріорні дані, потрібні для опису названих ситуацій, представляються у виді реляційної (таблиць) бази даних. Пропонуються правила виводу класів ситуацій дій повітряних об’єктів та типів їх порушень на базі продукційних систем і порядок маніпулювання ними в підсистемах підтримки прийняття рішень в АСУ ПС України.


Ключові слова: дані, знання, модель подання знань, модель подання даних, продукційне правило виводу