1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Вплив аеродинамічного компонування на радіолокаційну помітність безпілотних літальних апаратів

Вплив аеродинамічного компонування на радіолокаційну помітність безпілотних літальних апаратів

Є.Ю. Іленко
Анотації на мовах:

У статті розглянутий підхід до оцінки впливу аеродинамічного компонування на радіолокаційну помітність безпілотних літальних апаратів, заснований на використанні залежності максимальної дальності виявлення літака сполученої РЛС від величини показника радіолокаційної помітності. Показано можливість використання цієї залежності для оцінки впливу конструктивно – компонувальних рішень на радіолокаційну помітність БПЛА.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, радіолокаційна помітність, аеродинамічне компонування, ефективна площа розсіювання, дальність виявлення