1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СФОКУСОВАНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ІМПУЛЬСІВ ПРИ БАГАТОСТУПІНЧАТОМУ V–ОБРАЗНОМУ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ПО АПЕРТУРІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СФОКУСОВАНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ІМПУЛЬСІВ ПРИ БАГАТОСТУПІНЧАТОМУ V–ОБРАЗНОМУ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ ПО АПЕРТУРІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

А.І. Коваленко, С.В. Тітов
Анотації на мовах:

Проводиться короткий огляд методів фокусування електромагнітного випромінювання радіотехнічними системами на основі взаємоузгодженого просторово-амплітудно-фазово-частотного управління випромінюваними сигналами. Розглянуто метод формування послідовностей сфокусованих просторово-часових імпульсів при використанні багатоступеневого V-образного закону розподілення несучих частот в багатопозиційній системі випромінювачів. Проведено аналіз параметрів отриманих послідовностей сфокусованих радіоімпульсів і можливостей зміни їх скважності.
Ключові слова: електромагнітне випромінювання, радіотехнічні системи, просторово-часової імпульс, багатопозиційна система випромінювачів, скважність, фокусування