1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії

Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії

І. І. Обод, І. В. Свид, І. А. Штих
Системи обробки інформації. — 2014. — № 5(121). — С. 77-79.
УДК 621.396.967.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті наводиться аналіз завадозахищеності радіотехнічних систем ближньої дії, які призначені для ідентифікації об’єктів за ознакою «свій – чужій» та використовують широкосмугові сигнали у якості сигналів запиту та відповіді. Показано, що створення радіотехнічної системи ідентифікації ближньої дії на принципах системи масового обслуговування з відмовами не дозволяє віднести останні ні до завадостійких ні до завадозахишених.
Ключові слова: завадозахищеність, система ідентифікації, сигнали запиту
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Обод І. І. Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії / І. І. Обод, І. В. Свид, І. А. Штих  // Системи обробки інформації. — 2014. — № 5. — С. 77-79.