1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Підвищення точності встановлення комбінованих ординальних шкал

Підвищення точності встановлення комбінованих ординальних шкал

Н. А. Яремчук, О. Ю. Редьога
Анотації на мовах:

Запропоновано спосіб зменшення невизначеності вербально-числових шкал для комплексних (інтегральних) показників якості, при встановленні яких використовується агрегатування (об'єднання) одиничних показників якості, представлених у вербальній і числовий шкалах. Запропонований спосіб заснований на використанні наступних операторів агрегатування: OWA - для вербальної шкали і медіани Уолша - для числової. Критерієм зменшення невизначеності є зменшення дисперсії матриці відповідності між числової і вербальної шкалами.
Ключові слова: вербально-числова шкала, матриця відповідності