1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Дослідження властивостей функцій «фінансових бульбашок» та їх логоперіодичної складової

Дослідження властивостей функцій «фінансових бульбашок» та їх логоперіодичної складової

В.Ю. Дубницкий, О.Є. Петренко, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

Досліджено властивості функції, що описує біржові крахи – функції «фінансових бульбашок»: періодичність, наявність асимптот і нулів. Розглянуто тригонометричні властивості логоперіодичної складової цієї функції. Отримані вираження для косинуса подвійного кута, косинуса суми і косинуса різниці тригонометричних функцій з логоперіодичним аргументом. Наведено диференціальне рівняння, розв’язок якого призводить до логоперіодичної функції.
Ключові слова: біржові крахи, «фінансові бульбашки», функції «фінансових бульбашок», логоперіодичні функції, тригонометрія функцій логоперіодичного аргументу, диференціальні рівняння