1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ В LTЕ-СИСТЕМАХ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ В LTЕ-СИСТЕМАХ

Т.В. Лавровська
Анотації на мовах:

У статті представлені основні етапи розвитку і модернізації безпровідних мереж стандарту LTE. Розглянуті основні характеристики радіоінтерфейсу, з вказівкою технологій, вживаних для збільшення пропускної спроможності системи і підвищення швидкості передачі даних. Оскільки головним завданням технології LTE є забезпечення необхідного рівня захисту інформації, передаваної по безпровідному каналу, тому особлива увага в роботі приділена аналізу існуючих методів забезпечення безпеки в мережах 4G.
Ключові слова: LTE-система, базова станція, OFDM, пропускна спроможність системи, перешкодозахист, технологія МІМО