1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Розв’язання прямої і зворотної задачі для системи лінійних рівнянь з інтервально заданими характеристиками

Розв’язання прямої і зворотної задачі для системи лінійних рівнянь з інтервально заданими характеристиками

В.Ю. Дубницький, О.М. Кобилін
Анотації на мовах:


Анотация: Визначені пряма і зворотна задачі розв’язання системи лінійних рівнянь, всі складові якої задано в інтервальному вигляді. Показано, що результат розв’язання зворотної задачі можна використовувати для синтезу властивостей лінійних систем при заздалегідь заданих впливах та відомих реакціях системи на ці впливи. Запропоновано алгоритми розв’язання прямої і зворотної задач, об'єднані загальним методичним прийомом, що полягає в тому, що рішення прямої і зворотної задач зводиться до рішення багатокритеріальної задачі оптимізації. Для її вирішення використаний пошуковий метод, заснований на виборі найкращого рішення з використанням майже рівномірних послідовностей.


Ключові слова: системи лінійних рівнянь алгебри, пряма задача вирішення системи лінійних рівнянь алгебри, зворотна задача вирішення системи лінійних рівнянь алгебри, інтервальний аналіз, майже рівномірно розподілені послідовності, нестандартний інтервальний аналіз, невизначеність вимірювань