1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Переналагоджувана технологічна оснастка виготовлення деталей спецтехніки на багатоопераційних верстатах і гнучких виробничих системах

Переналагоджувана технологічна оснастка виготовлення деталей спецтехніки на багатоопераційних верстатах і гнучких виробничих системах

В.В. Косенко, А.С. Кобзєв
Анотації на мовах:

Наведено структурний склад і технічна характеристика переналагоджуваного технологічного оснащення, яка застосовується при оснащенні виробів спецтехніки та ефективно може бути використана на багатоопераційних верстатах з розмірами робочих столів 500  500 і 800  800 мм при виробництві деталей авіаційної техніки, надано рекомендації щодо її застосування і приведені техніко-економічні показники від впровадження одного комплекту.
Ключові слова: механізовані пристосування, плити-супутники, джерела тиску, гідравлічні циліндри, гідроакумулятори, швидкороз'ємні з'єднання, рукава високого тиску і арматура