1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами

Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами

Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова, С.О. Глушенков
Системи обробки інформації. — 2014. — № 6(122). – С. 46-50.
УДК 004: 942
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Удосконалено нечітку мережеву модель, що на відміну від існуючих, додатково включає визначені у часі та просторі предикати, що відносяться до просторових рішень, отриманих засобами ГІС-технологій. Визначено, що ефективне впровадження розробок, заснованих на положеннях нечіткої логіки, є трудомістким та наукомістким процесами, автоматизація якого засобами ГІС дозволить звільнити значні обчислювальні та матеріальні ресурси.
Ключові слова: геоінформаційні технології , просторові об’єкти, нечітка логіка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучеренко Є.І. Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами / Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова, С.О. Глушенков  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 6(122). – С. 46-50.