1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Імітаційна статистична модель процесу технічного обслуговування складних об’єктів радіоелектронної техніки

Імітаційна статистична модель процесу технічного обслуговування складних об’єктів радіоелектронної техніки

С.В. Лєнков, К.Ф. Боряк, С.О. Пашков, О.В. Банзак
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються алгоритми, покладені в основу імітаційної статистичної моделі процесів технічного обслуговування (ТО) складних об'єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). Модель призначена для дослідження залежності показників надійності і вартості експлуатації від параметрів самого об'єкту і від параметрів вибраної стратегії ТЕ. Розглянуті алгоритми дають повне уявлення про прийняті в моделі прийоми і способи моделювання ТЕ. Модель реалізована програмно засобами системи програмування Delphi.


Ключові слова: статистична модель, алгоритми, моделювання технічного обслуговування