1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Прокладка маршруту руху повітряного об'єкта в різнорідних зонах повітряного простору

Прокладка маршруту руху повітряного об'єкта в різнорідних зонах повітряного простору

М.А. Павленко
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання, пов'язані з розробкою кліткового автомата для вирішення завдання прокладки маршруту руху повітряного об'єкта. Клітинний автомат розроблений на основі клітинного автомата, що описує властивості ґратчастого газу. Для обліку властивостей розв'язуваної задачі було запропоновано новий підхід до розрахунку ймовірності та напрямку руху клітини. Запропоновано механізм компенсації коливальних процесів при подоланні «перешкод». Удосконалено алгоритм роботи клітинного автомата для пошуку маршруту в зонах з різними властивостями.
Ключові слова: клітинний автомат, маршрутизація, маршрут, прокладка маршрутів, управління повітряним рухом