1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(12)'2007
  5. Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію «OLE for Process Control»

Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію «OLE for Process Control»

І.Б. Туркін, Є.В. Соколова, Т.С. Нікітіна
УДК 629.78.018
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Показано, що ключові властивості реактивності та передбачуваності в клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію ОРС (OLE for Process Control) можуть бути досягнуті під час розробки програмного забезпечення, який реалізує алгоритмічний та ресурсний способи адаптації. Сформульовані обмеження на актуальність даних та часову цілісність інформації дозволяють розглядати процес планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу як задачу динамічного програмування, розв'язання якої дає політику керування запитами.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Туркін І.Б., Соколова Є.В., Нікітіна Т.С. Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію «OLE for Process Control». Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 4(12). С. 111-114.