1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Аналіз точності визначення координат джерел радіовипромінювання при спільній роботі системи пасивної радіолокації і активної радіолокаційної станції

Аналіз точності визначення координат джерел радіовипромінювання при спільній роботі системи пасивної радіолокації і активної радіолокаційної станції

В.Н. Ткаченко, В.В. Коротков, Р.Л. Пантєєв
Анотації на мовах:

У статті проводиться аналіз точності визначення координат джерел радіовипромінювання (ДРВ) системою «комплекс пасивного радіомоніторингу - активна радіолокаційна станція (РЛС)» на основі екстремальної постановки різницево-дальномерного методу (РДМ) спільно з виразами, що враховують дані активної радіолокаційної станції. Координати ДРВ визначаються шляхом мінімізації квадратичного функціоналу, що дозволяє врахувати інформаційну надмірність системи і тим самим значно підвищити точність визначення координат ДРВ. Крім того, у статті наводиться схема статистичного моделювання, а також аналіз статистичних характеристик вищезгаданої системи.
Ключові слова: пасивний радіомоніторинг, активна радіолокація, екстремальна постановка, квадратичний функціонал, точність обчислень координат ДРВ, метод Монте-Карло, статистична характеристика