1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING ПРИ АНАЛІЗІ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING ПРИ АНАЛІЗІ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ

І.В. Шуба
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовано можливість використання інтелектуальних методів обробки даних при аналізі соціальних явищ. Наведено приклад обробки даних анкет студентів п'ятого курсу різних спеціальностей, використовуючи аналітичну платформу Deductor. Були виявлені чинники, що впливають на «задоволеність» вибраною спеціальністю п'ятикурсників.


Ключові слова: інтелектуальні методи аналізу даних, нейронна мережа, самоорганізовані карти Кохонена, прогнозування, вибір спеціальності