1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Модель інституціонального управління діяльністю по забезпеченню безпеки інформації

Модель інституціонального управління діяльністю по забезпеченню безпеки інформації

А.В. Потій, Д.Ю. Пилипенко, Д.В. Кепко
Анотації на мовах:

У даній статті пропонується узагальнена модель інституціонального управління інформаційною безпекою, і розглядаються її ключові компоненти: мотиваційний, концептуальний, функціональний і оціночний. Також розглянуті основні суб'єкти діяльності щодо забезпечення безпеки інформації та їх взаємозв'язок з компонентами моделі.
Ключові слова: інституціональне управління, центр безпеки, агент безпеки