1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення

Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення

В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, Т.А. Стабецька
Системи обробки інформації. — 2014. — № 6(122). С. 118-121.
Тематика статті: Захист інформації
УДК 003.26:004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі представлено узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, побудованих на основі спеціальних логічних функцій розширеного матричного криптографічного перетворення n-ї розрядності. На конкретних прикладах знаходження математичної моделі оберненої операції криптографічного перетворення підтверджено коректність застосування розробленого методу синтезу нелінійних операцій.


Ключові слова: метод синтезу, матрична модель, матриця доповнень, елементарна функція, операція оберненого перетворення, нелінійна операція, розширене матричне криптографічне перетворення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рудницький В.М., Бабенко В.Г., Стабецька Т.А. Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення. Системи обробки інформації. 2014. № 6(122). С. 118-121.