1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм

Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм

Г.С. Яма, Н.Г. Кеберле
Системи обробки інформації. — 2014. — № 6(122). – С. 152-156.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 004.4’273 : 005.311.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Використання засобів загальнодоступних візуальних редакторів діаграм для побудови синтаксично коректних діаграм на довільній проблемно-орієнтованій мові діаграм вимагає від користувача експертних знань з такої мови, що не завжди можливо. В даній роботі розглядаються рішення, що були покладені в основу програмного інструментарію візуального редактора діаграм, який дозволяє малювати синтаксично коректні діаграми за умови існування опису проблемно-орієнтованої мови діаграм.
Ключові слова: діаграма, візуальний редактор діаграм, проблемно-орієнтована мова діаграм
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Яма Г.С. Візуальний редактор діаграм для декларативно визначених проблемно-орієнтованих мов діаграм / Г.С. Яма, Н.Г. Кеберле  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 6(122). – С. 152-156.