1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЛАНІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВА

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЛАНІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВА

Н.С. Антоненко
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано особливості застосування методу імітаційного моделювання з використанням стохастичних мереж Петрі для оцінки якості планів технологічних циклів виробництва. Запропоновано та проведено модельний експеримент із застосуванням імітаційного моделювання процесу реалізації технологічних циклів виробництва, в якому використовувались стохастико-детерміновані часові мережі Петрі.


Ключові слова: стохастичні мережі Петрі, технологічний цикл виробництва, імітаційне моделювання, ймовірнісні характеристики