1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(122)'2014
  5. Оцінка ризику проекту створення складної технічної системи

Оцінка ризику проекту створення складної технічної системи

Ю.М. Толкунова
Анотації на мовах:

Розглядаються питання, пов'язані з створенням опису змісту проекту на базі накопиченого досвіду. В залежності від варіанту визначення опису змісту вибирається метод оцінки ризику проекту створення складної технічної системи (СТС) або її модифікації. Розроблено метод оцінки ризику проекту створення СТС на основі апарату нечіткої логіки.
Ключові слова: проект; складна технічна система; опис змісту проекту, ризик проекту