1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Аналіз можливості використання незалежних вимірювань третьої похідної дальності для виявлення небалістичної ділянки траєкторії цілі

Аналіз можливості використання незалежних вимірювань третьої похідної дальності для виявлення небалістичної ділянки траєкторії цілі

Ф.М. Андрєєв, А.В. Статкус
Анотації на мовах:

Запропоновано оцінку точності вимірювань третьої похідної дальності R(3) за даними функціонування системи когерентної обробки пачкового сигналу РЛС надобрійного виявлення. Адекватність моделі похибок оцінки R(3) підтверджено результатами порівняння з даними імітаційного моделювання. Визначено можливість виявлення небалістичної ділянки траєкторії за результатами оцінки R(2) та R(3) при когерентній обробці пачки тривалістю більше 1,2 с.
Ключові слова: радіолокаційна станція надобрійного виявлення, система когерентної обробки, похибки оцінок, третя похідна дальності, адекватність моделі похибок, небалістична ділянка траєкторії