1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Інформаційна технологія оцінки та підвищення релевантності результатів запитів до баз даних

Інформаційна технологія оцінки та підвищення релевантності результатів запитів до баз даних

В.А. Крісілов, K.O. Городнича
Анотації на мовах:

Одним з видів невизначеності, що найбільш часто зустрічаються, є невизначеність часових характеристик опису об'єктів і формування запитів до них. Представлена інформаційна технологія використовує апарат нечітких множин для опису об'єктів і запитів до баз даних для полегшення пошуку і угруповання об'єктів за часовими характеристиками. Також запропонована інформаційна технологія оцінки та покращення релевантності результатів запитів дозволяє кількісно оцінює релевантність результатів запитів.
Ключові слова: нечіткі множини, релевантність, нечіткий запит