1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Модель процесу еволюції топологічної структури комп'ютерної мережі системи управління об'єктом критичного застосування

Модель процесу еволюції топологічної структури комп'ютерної мережі системи управління об'єктом критичного застосування

Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, О.А. Янковський
Анотації на мовах:

Сформульована проблема, що виникає при побудові моделей топологічних структур, котрі враховують динаміку розвитку конкретних компонент комп'ютерної мережі, базової для системи управління. Запропонована математична модель, що дозволяє проаналізувати процес еволюції топологічної структури комп'ютерної мережі системи управління об'єктом критичного застосування на протязі фіксованого часового інтервалу.
Ключові слова: управління, еволюція, структура, система, рівень, компонент, зв'язок