1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Вплив програмного забезпечення на енергоспоживання паралельних обчислювальних систем

Вплив програмного забезпечення на енергоспоживання паралельних обчислювальних систем

О.А. Чемерис
Анотації на мовах:

У статті представлений аналіз джерел енергоспоживання серверів, паралельних багатопроцесорних обчислювальних систем і грід мереж. Показано, що деяку частину споживаної електроенергії можна зекономити за рахунок оптимізації програмного забезпечення. Робота автора спрямована на оптимізацію програмного забезпечення з метою зменшення активності елементів, в наслідок чого зменшується енергоспоживання.
Ключові слова: енергоспоживання, обчислювальні системи (ОС), багатопроцесорні ОС, грід