1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Моделювання керованого руху профілемера у вертикальній площині

Моделювання керованого руху профілемера у вертикальній площині

В.В. Альчаков, В.О. Крамарь
Анотації на мовах:

У роботі розглядається задача модулювання в пакеті Matlab&Simulink руху профiлемера, що використовується у морському середовищі. Отримані математична модель та закон керування, який забезпечує заданий режим руху. У статті наводяться результати моделювання.
Ключові слова: модель руху, керування, Simulink