1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Метод оцінки витоку води через вузли запираючої арматури трубопроводу

Метод оцінки витоку води через вузли запираючої арматури трубопроводу

С.О. Козерук, К.П. Пилипенко
Анотації на мовах:

Запропоновано метод вимірювання величини витоку рідини через запираючу арматуру на основі аналізу імовірнісних характеристик акустичного сигналу. Ґрунтуючись на експериментальних даних, були побудовані аналітичні залежності, що зв'язують величину витоку, тиск в трубопроводі і імовірнісні характеристики сигналу на основі регресійної моделі. В якості критерію якості отриманих моделей був використаний коефіцієнт детермінації. Похибка оцінки величини витоку, отримана за тестовою вибіркою сигналів, склала 14 ... 16%.
Ключові слова: кумулянтні коефіцієнти, закон розподілу, контроль витоків запираючої арматури, регресійна модель