1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Частотні характеристики і стійкість контуру стабілізації літального апарату

Частотні характеристики і стійкість контуру стабілізації літального апарату

В.О. Крамарь
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі розглядається задача застосування критерію типу критерію Найквіста до системи стабілізації літального апарату з урахуванням пружних коливань. В результаті побудови математичних моделей літального апарату з урахуванням пружних коливань отримуємо мероморфні передавальні функції, що обумовлює обґрунтування побудови годографа Найквіста та застосування критерію типу Найквіста до розглянутого типу систем.


Ключові слова: контур стабілізації, критерій Найквіста, мероморфна передавальна функція