1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Управління ресурсами при критичній інфраструктурній взаємодії в умовах невизначеності

Управління ресурсами при критичній інфраструктурній взаємодії в умовах невизначеності

О.В. Скатков, Д.Ю. Воронін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновані інформаційні технології, орієнтовані на підтримку прийняття рішень з управління ресурсами при критичній інфраструктурній взаємодії в умовах невизначеності. Розроблений інструментальний засіб дозволяє в реальному масштабі часу забезпечити гарантоздатність критичної інфраструктури. Наводяться результати моделювання.


Ключові слова: дефіцит апріорної інформації, імітаційне моделювання, підтримка прийняття рішень, розподіл ресурсів, оцінка критичних подій, критичні інфраструктури