1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Метод синтезу цифрових систем керування з заданим розташуванням полюсів

Метод синтезу цифрових систем керування з заданим розташуванням полюсів

С.Г. Удовенко, Самер Лага, В.Т. Колесник
Анотації на мовах:

Роботу присвячено розробці модифікованого метода алгебраїчного синтезу систем керування з заданим характеристичним поліномом. Застосування наведеного підходу для робастного керування квазістаціонарними процесами передбачає періодичне налаштування коефіцієнтів поліномів дискретної передатної функції об’єктів керування, що викликає необхідність використання відповідного блоку ідентифікації. Запропонований метод иоже бути застосовано як для мінімально-фазових, так і для немінімально-фазових об’єктів керування.
Ключові слова: цифрові системи управління, блок ідентифікації, HSI і RGB простори