1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ РЕЗ НА ОСНОВІ СИСТЕМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ РЕЗ НА ОСНОВІ СИСТЕМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

А.О. Андрусевич, І.В. Жарікова, В.В. Невлюдова, Н.П. Демська
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлені особливості системологічного підходу до дослідження параметрів РЕЗ, зокрема, розглянуті основні поняття системології для аналізу процесу зміни параметрів РЕЗ. Описана структура табличного представлення змінних системи з плином часу. Викладені критерії вибору параметрів РЕЗ, що використовуються для побудови системологічної моделі. Розроблена методика прогнозування параметрів РЕЗ і побудови моделі відмов на основі використання математичного апарату системології з метою підвищення надійності радіоелектронних модулів.


Ключові слова: системологія, маска, параметри РЕЗ, прогнозування, масив даних