1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Оцінка чутливості системи лінійних диференціальних рівнянь, що моделює взаємодію цементного бетону із зовнішнім середовищем

Оцінка чутливості системи лінійних диференціальних рівнянь, що моделює взаємодію цементного бетону із зовнішнім середовищем

В.Ю. Дубницький, В.О. Бутенко, В.Л. Чернявський
Анотації на мовах:

Запропоновано структурно-функціональні моделі взаємодії цементного каменя із зовнішнім середовищем. Моделі представлено у вигляді зважених орграфів. Для опису функціонування моделі у часі складено системи лінійних диференціальних рівнянь. При їх складанні використано метод динаміки середніх. визначено жорсткість отриманої системи. Встановлено, що система є нежорсткою. Показано, що найбільший вплив на стан системи «в цілому» має зміна інтенсивності протікання деградаційних процесів. Менше, але також помітний, вплив на поведінку системи надає зміна інтенсивностей творчих процесів в середній стадії розвитку процесу, що служить непрямим підтвердженням прояву адаптаційних властивостей цементного бетону в процесі його буття.
Ключові слова: цементний бетон, адаптація бетону, корозія бетону, моделі корозії бетону, графи, орієнтовані графи, системи лінійних диференціальних рівнянь, жорсткі системи лінійних диференціальних рівнянь, чисельні методи розв’язання систем лінійних диференціальних рівнянь