1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Оцінка ефективності оперативної класифікації типу траєкторії цілі

Оцінка ефективності оперативної класифікації типу траєкторії цілі

А.В. Статкус, Ф.М. Андрєєв
Анотації на мовах:

Розроблено метод оцінки ефективності оперативної класифікації типу траєкторії цілі в РЛС надобрійного виявлення за даними функціонування системи когерентної обробки пачки сигналів (СКОПС). Отримані результати можуть бути застосовані як для оцінки ефективності відомих алгоритмів цього типу, так і для висунення вимог до точнісних характеристик СКОПС у залежності від припустимої кількості хибних тривог під час оперативної класифікації важливих цілей.
Ключові слова: радіолокаційна станція надобрійного виявлення, траєкторія цілі, оперативна класифікація, аналого-цифрова система когерентної обробки, радіальне прискорення, хибна тривога