1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Порівняльний аналіз методів цифрової модуляції в стандартах цифрового радіомовлення

Порівняльний аналіз методів цифрової модуляції в стандартах цифрового радіомовлення

К.А. Шелковіна, О.Г. Лебедєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті був виконаний аналіз систем цифрового радіомовлення, які в даний час знайшли широке застосування. Досліджено методи цифрової модуляції, які використовуються в розглянутих системах. Проведено порівняння енергетичної і спектральної ефективності методів цифрової модуляції. В процесі математичного моделювання виконана оцінка необхідної енергії для передачі інформації з однаковою ймовірністю бітової помилки для кожного виду модуляції. Обґрунтована доцільність використання різних методів модуляції для певних систем цифрового радіомовлення.


Ключові слова: цифрове радіомовлення, цифрова модуляція, радіочастотний спектр, енергетична ефективність, спектральна ефективність, ймовірність помилки, смуга пропускання фільтра