1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Методи інтелектуальної обробки потоків інтернет- документів

Методи інтелектуальної обробки потоків інтернет- документів

Г.Г. Асєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто особливості основних напрямів методів web mining. Головними з них є класифікація з навчанням: дерева рішень, нейронна мережі й метод Naive Bayes. Наведено рекомендації до їхнього використання.


Ключові слова: гіпертекстові документи, методи web mining, класифікація з навчанням, дерева рішень, нейронна мережа, байесовська класифікація