Для еліптичних сегментів

М.І. Гіль, І.О. Субота
Анотації на мовах:

В статті розглядаються конструктивні засоби математичного моделювання відношень неперетину пари сегментів еліпсів. Будується клас квазі-phi-функцій для сегментів еліпсів з урахуванням їх неперервних трансляцій та поворотів.
Ключові слова: сегменти еліпсів, неперервні повороти, відношення неперетину, математичне моделювання, квазіphi-функція