1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Іерархічна агломеративна кластеризація зображень в великих базах даних

Іерархічна агломеративна кластеризація зображень в великих базах даних

С.І. Богучарський, О.Г. Каграманян, С.В. Машталір
Анотації на мовах:

Робота присвячена задачі аналізу великих баз даних зображень з точки зору розв'язання задачі інтелектуального пошуку. Для розв'язання цієї задачі зручно представити всі множину зображень у вигляді деяких класів у міру їх подібності. Для цього можливо застосувати апарат кластерного аналізу, методи якого і розглянуті в даній роботі. При цьому запропоновані дві матричні модифікації відомих підходів, що дозволяють спростити аналіз зображень за рахунок виключення операцій векторизації-девекторізаціі вихідних даних.
Ключові слова: зображення, матрична ієрархічна кластеризація, вибірка, кластер