1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Багаторівневий ієрархічний метод комплексного управління ресурсами в гібридних мережах доставки контенту

Багаторівневий ієрархічний метод комплексного управління ресурсами в гібридних мережах доставки контенту

О.Ю. Євсєєва, Мохаммед Б. Кадер
Анотації на мовах:


Анотация: На підставі кількісних результатів аналізу різних математичних моделей і, відповідно, різних принципів розподілу ресурсів був запропонований ієрархічний трирівневий метод комплексного управління ресурсами гібридної мережі доставки контенту. Метод орієнтований на спільне розв’язання задач розподілу контенту, маршрутизації запитів і маршрутизації в телекомунікаційній мережі. Проте за рахунок ієрархічного управління вдається уникнути надмірного ускладнення процесу управління, а за рахунок комбінації різних принципів вдається знизити вартість розміщення контенту на різних серверах і при цьому забезпечити високу якість обслуговування запитів.


Ключові слова: гібридні мережі доставки контенту, математична модель, ієрархічне управління ресурсами