1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Принципи побудови регіональної системи управління сил охорони правопорядку

Принципи побудови регіональної системи управління сил охорони правопорядку

М.М. Орлов
УДК 621.32
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Виходячи із показників, властивостей і завдань, які покладено на регіональну систему управління сил охорони правопорядку (РСУ СОП) обґрунтовуються, додаткові до існуючих, принципи її побудови. Розроблені рекомендації щодо ранжування принципів побудови, як основи аналізу і синтезу структури системи управління. Обґрунтовані принципи дозволяють формувати багатоскладову і багаторівневу структуру системи управління регіональних сил охорони правопорядку і визначити показники складових системи. Система визначених показників є базою для формування структури за встановленою вимогою до критерію її оцінювання.


Ключові слова: структура, система управління, показники, принципи побудови системи управління
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Орлов М.М. Принципи побудови регіональної системи управління сил охорони правопорядку. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С. 55-63.