1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(124)'2014
  5. Оцінка трудомісткості робіт на ранніх стадіях створення програмного забезпечення

Оцінка трудомісткості робіт на ранніх стадіях створення програмного забезпечення

М.А. Голованова, Є.В. Надін
Анотації на мовах:


Анотация: Публікацію присвячено питанням оцінювання трудомісткості робіт на ранніх стадіях створення програмного забезпечення з урахуванням великої кількості факторів в умовах обмеженості вихідної інформації. Розглянуто методи визначення трудовитрат на основі сучасних ППП, особливу увагу приділено методам з урахуванням кількості рядків коду. Запропоновано підхід, що враховує етапи життєвого циклу створення ПЗ в розрізі декомпозиції основних категорій і етапів робіт, а також враховує фактори, що впливають на трудомісткість робіт.


Ключові слова: програмне забезпечення, трудовитрати, обсяг робіт, методи оцінки вартості