1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном

Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном

В.В. Баранник, С.О. Сідченко, В.П. Поляков
УДК 621.327:681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розробляється метод частотно-спектрального мультіадичного представлення даних зі зниженим динамічним діапазоном. Він забезпечує: зниження значення середньоквадратичного показника погрішності і підвищення візуальної якості відновлених зображень; додаткове зниження часу обробки (скорочується кількість масивів, що обробляються, за рахунок збільшення їхньої розмірності).


Ключові слова: дискретне косинусне перетворення, мультіадичні коди, цифрова обробка зображень, частотно-спектральне мультіадичне представлення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Баранник В.В., Сідченко С.О., Поляков В.П. Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С. 82-85.