1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу

Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу

В. І. Баришев, В. В. Печенін, О. А. Коршець
УДК 621. 396.984.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

На основі методу максимальної правдоподібності синтезований і досліджений цифровий алгоритм виміру допплерівської частоти за некорельованою виборкою моментів випадання «нулів» гармонічного сигналу, що маскується адитивним шумом. Основною перевагою розробленого цифрового алгоритму є простота обчислень, а отже висока швидкодія, що дуже важливо при оцінці швидкості цілі, яка маневрує на коротких інтервалах часу виміру. Розроблений алгоритм дає істотний виграш у точності виміру частоти в порівнянні з простим методом рахунку числа.
Ключові слова: допплерівська частота, гармонічний сигнал, адитивний шум
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Баришев В. І. Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу / В. І. Баришев, В. В. Печенін, О. А. Коршець  // Системи озброєння і військова техніка. — 2008. — № 1. — С. 86-89.