1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Комп’ютерна відеосистема для флотації піни на базі centroid

Комп’ютерна відеосистема для флотації піни на базі centroid

Aль-Джанабі Акіл Бaхp Таркхан
Анотації на мовах:

В багатьох дослідженнях повідомляється про процес управління флотації піни. Використовують класичні математичні методи, наприклад, для знаходження границі об’єкту та виміру розміру, кольору та швидкості бульбашок в флотаційній піні. Але жодне з досліджень обговорювало отримати підписи флотаційної піни, як єдиної частини. За допомогою системи можна управляти станом для прийняття рішення щодо динамічності та коригування процесу флотації, або виправлення помилок, якщо вони є. Метою даного дослідження є обговорення можливості пошуку цього підпису з допомогою вимірювання відхилень центру мас ряду послідовних зображень, за одну хвилину з періодичністю 1 в 2 секунди (30 зображень за хвилину), з точки адреси початку блоку (зображення). Використаний алгоритм на експертній системі є первинною інструкцією, ми можемо побачити стан об’єкта в даний момент та закріпити результати контролюючої системи, яка відповідальна за процес.
Ключові слова: комп’ютерна відеосистема, обробка флотації зображення підпису, обробка зображень, флотація