1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Комбінована пеленгація джерел шумового випромінювання з використанням рандомізації власних векторів кореляційної матриці спостереження та метода формування променя

Комбінована пеленгація джерел шумового випромінювання з використанням рандомізації власних векторів кореляційної матриці спостереження та метода формування променя

В.І. Василишин
Анотації на мовах:

В статті запропонований варіант стратегії комбінованої пеленгації джерел шумового випромінювання (ДШВ), оснований на методі Root-MUSIC з рандомізацією власних векторів (ВВ) кореляційної матриці спостереження. Для зменшення числа аномальних оцінок (викидів) в оцінках кутових координат ДШВ метода Root-MUSIC з рандомізацією ВВ використовується метод формування променя. Представлені результати імітаційного моделювання, що підтверджують підвищення точності пеленгації ДШВ в області порогового відношення сигнал-шум та обмеженого об’єму навчаючої вибірки.
Ключові слова: комбінована пеленгація, власні значення, власні вектори, сингулярні значення, сингулярні вектори, просочування підпросторів, рандомізація