1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Синтез систем складних сигналів із заданими властивостями кореляційних функцій для додатків багатокористувачевих систем з кодовим розподіленням абонентів

Синтез систем складних сигналів із заданими властивостями кореляційних функцій для додатків багатокористувачевих систем з кодовим розподіленням абонентів

І.Д. Горбенко, О.А. Замула, Є.О. Семенко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований метод синтезу дискретних сигналів з необхідними значеннями максимальних бокових піків аперіодичних та періодичних функцій авто- та взаємної кореляції для різних додатків задач оптимального прийому сигналів у широкосмугових системах зв’язку.


Ключові слова: багатокористувачева система, кодове розподілення абонентів, сигнал, кореляційна функція, широкосмугова система