1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Фрагментована марківська модель експлуатації футерованого обладнання

Фрагментована марківська модель експлуатації футерованого обладнання

В.О. Ємельянов
Анотації на мовах:

Запропоновано нову Марківську модель експлуатації футерованого обладнання, яка базується на фрагментації і обліку профілактичного режиму експлуатації цього обладнання. Вирішена система рівнянь для запропонованої фрагментованої моделі експлуатації футерованого обладнання. Показані порівняльні результати зміни функції готовності футерованого обладнання у базовій моделі його експлуатації і нової фрагментованої моделі експлуатації.
Ключові слова: Марківський граф, функція готовності, системи діагностики, футероване обладнання