1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Узагальнені ймовірності невиявленої помилки для квазірівноважних кодів

Узагальнені ймовірності невиявленої помилки для квазірівноважних кодів

І.А. Кулик, А.І. Новгородцев, О.М. Скордіна, В.В. Арбузов
Анотації на мовах:

У роботі визначені умови невиявлення помилок для квазірівноважних кодів та їх кратність під час впливу завад у каналі передачі або виникненні апаратного збою. Також отримані аналітичні вирази для ймовірності невиявленої помилки квазірівноважного коду, яка залежить від ймовірності помилкових порозрядних переходів, типу та кратності помилки. Результати досліджень дозволяють визначити області найбільш ефективного застосування даного класу кодів при побудові цифрових пристроїв із здатністю виявлення помилок у їх роботі.
Ключові слова: квазірівноважний код, рівноважний код, помилковиявляюча здатність, ймовірність невиявленої помилки